Foreningen Vordingborg Festuge

Vordingborg Festuge har siden 2017 været i en struktur baseret på to foreninger:

 1. Foreningen Vordingborg Festuge, der afholder selve festugen i uge 28
 2. Støtteforeningen Vordingborg Festuge

Bestyrelsen i Foreningen Vordingborg Festuge vælger de personer, der skal være i arrangør-gruppen, som er de folk der i praksis er ledelsen i Vordingborg Festuge.

Vil du være medlem af Foreningen Vordingborg Festuge?

Alle der har været frivillig hjælper i Vordingborg Festuge indenfor de seneste 3 år kan være medlem af Foreningen Vordingborg Festuge.
Hvis du har været hjælper og ønsker at være medlem skal du blot indbetale kr. 100.- som du kan gøre på følgende måder:

 • MobilePay til nr. 85372 (Husk at oplyse dit ID-nr og navn, så vi kan se hvem der har betalt)
 • Overføre beløbet til konto: 6220 6612517 (Husk at oplyse dit ID-nr og navn, så vi kan se hvem der har betalt)
 • Betale kontant til Bent Jensen, Økonomi.

Indbetalingen dækker medlemsskab i ét år.

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Afholdes tirsdag den 21. maj 2019 kl. 1900 på Krondrevet 9, 4760 Vordingborg med følgende:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemsår
 6. Valg af bestyrelse
  valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Bent Jensen og Finn Hansen)
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse.

Opmærksomheden skal henledes på, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt, og at der skal foretages tilmelding til generalforsamlingen jf. vedtægternes § 4.08 – På generalforsamlingen har medlemmer, der seneste 14 dage inden generalforsamlingen er registreret som medlem af Foreningen i overensstemmelse med vedtægternes § 3.01 og som inden samme frist skriftligt (herunder elektronisk) har meddelt sin deltagelse, adgang.

Medlem af foreningen bliver man ved at have betalt dettes års kontingent på 100,-.

For at kunne deltage skal kontingentet være indbetalt senest d. 7. maj 2019. Kontingentet kan indbetales via Mobilepay til 85372 eller som en bankoverførsel  til 6220 6612517.

Støt op om foreningen og få indflydelse på festugen.

 

Annoncører og sponsorer: